Velkommen til informasjonsmøte

Publisert 25. februar 2020, 10.46

I forkant av salgsstart inviterer vi til informasjonsmøte. De som har satt seg på interesselisten vil få informasjon om prosjektet før det legges ut i markedet for salg.

TID: 10. MARS KL 18:00 til 20:00
STED: SJODDIEN, MØLLESALEN I STRUSSHAMN

SALGSSTART OG FRIST FOR INNLEVERING AV KJØPSTILBUD
Etter informasjonsmøtet 10. mars åpner vi for innlevering av kjøpstilbud. Det er mulig å levere kjøpstilbud helt fram til 18. mars kl. 15:00.

HVORDAN LEVERE KJØPSTILBUD
Dersom flere av leiligheter er aktuelle for deg, kan du benytte eget kjøpstilbud.
Her er det mulig å sette opp inntil tre boliger i prioritert rekkefølge. Kjøpstilbud kan innleveres direkte til megler eller elektronisk via nettsiden lonvardstoppen.no Av hensyn til personvern bør kjøpstilbud ikke sendes via e-post eller mobil.

Fastpris – men budrunde ved flere interessenter til samme leilighet.
Salgspris for den enkelte leilighet fremgår av prislisten, og prisene er å regne som fastpris. Dersom kun én interessent har levert kjøpstilbud på en gitt leilighet innen fristen 18. mars kl. 15, vil man få tilslaget.

Dersom to eller flere har innlevert kjøpstilbud på samme leilighet innen fristens utløp, vil det gjennomføres lukket budrunde mellom dem det gjelder. Eventuelle budrunder vil først gjennomføres etter fristens utløp 18. mars kl. 15. Megler avgjør i hvilken rekkefølge det er mest hensiktsmessig å gjennomføre budrundene.

Etter at eventuelle budrunder er gjennomført og akseptbrev er sendt til kjøpere, åpnes det for ordinært salg av ledige leiligheter basert på faste priser og førstemann til møllen-prinsipp. Ordinær salgsstart er satt til 20. mars.

Ja takk, jeg kommer på informasjonsmøtet tirsdag 10. mars kl 18:00
Påmelding